Renovatie Eindhoven

U gaat renoveren?

Duurzaam renoveren

Bent u toe aan een totale renovatie in Eindhoven? Of is uw technische installatie versleten of verouderd. Maak dan van de gelegenheid gebruik om uw huis of project te verduurzamen en het energieverbruik terug te brengen.

Een moderne woning moet voldoen aan eisen van duurzaamheid. Het streven van de Nederlandse overheid is er op gericht om in 2020 alle nieuwbouw woningen duurzaam te bouwen. Ook de bestaande woningvoorraad in Eindhoven moet langzamerhand worden verduurzaamd. Een renovatie biedt daartoe volop kansen.

Duurzaam

Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op isolatie, comfort, energiezuinigheid, en leefklimaat.
Bij elke renovatie in Eindhoven kijken wij ook altijd naar de mogelijkheden om:

 • Zoveel mogelijk duurzame materialen te gebruiken
 • Het binnenmilieu te verbeteren (ter voorkoming van vocht, schimmel en van schadelijke stoffen in een woning)
 • Zoveel mogelijk hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen
 • Water zo verantwoord mogelijk te gebruiken
 • Zo efficiënt mogelijk om te gaan met grondstoffen ter voorkoming van uitputting.

Technische ontwikkelingen

Installatiebedrijf A.J. Loots uit Eindhoven is als Bespaarinstallateur op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en de modernste technieken die kunnen worden toegepast bij de uitvoering van een renovatie, zoals:

 • Hr-ketel;
 • Hre-ketel;
 • Vloerverwarming;
 • Zonneboiler;
 • Spaardouche;
 • Waterbesparend reservoir;
 • Waterterugwininstallatie;
 • Mechanische ventilatie al dan niet met warmtetemperatuurwisseling;
 • Warmtepomp voor lucht en water;
 • Aardwarmtesysteem.

Installatietechniek

A.J. Loots installatiebedrijf hanteert drie stappen als het gaat om de realisatie van duurzame woningen in Eindhoven.

 • De eerste stap is gericht op het beperken van de behoefte aan energie
 • De tweede stap is gericht op het gebruik zoveel mogelijk energie uit duurzame bronnen, zoals zonne-energie of windenergie voor de resterende energiebehoefte
 • De derde stap richt zich op het zo efficiënt mogelijke gebruik van de nodige energie (duurzaam opgewekt of uit fossiele brandstof)

Door voorafgaand aan de renovatie duurzaamheid in uw plannen mee te nemen, kan een optimaal resultaat worden behaald.

Renoveren is maatwerk

Graag nemen wij met u uw eisen en wensen door en maken op basis daarvan een compleet renovatieplan voor uw woning of project in Eindhoven. In dit plan nemen wij niet alleen de installatietechnische aspecten mee maar ook een aantal bouwtechnische aspecten.

Voor de renovatie van uw huis of project plaatsen wij niet alleen het sanitair, de vloerverwarming, en de aan- en afvoeren, maar regelen ook het elektrische en technische installatie werk rond alle apparatuur en verzorgen het tegel- en schilderwerk. Uw renovatieplan in één hand. Dat is gemakkelijk en geeft zekerheid.

Duurzaam renoveren eindhoven

Werkwijze

Bij een renovatie in Eindhoven probeert installatiebedrijf A.J. Loots altijd het volgende te bereiken:

 • Een substantiële beperking van de energiebehoefte
 • Voor de overblijvende energiebehoefte zoveel mogelijk energie halen uit duurzame bronnen zoals aardwarmte, zonne-energie of windenergie
 • De benodigde energie zo efficiënt mogelijke gebruiken. Dat geldt ook voor energie uit duurzame bronnen.

Door voorafgaand aan de renovatie duurzaamheid in uw plannen mee te nemen, kan een optimaal resultaat worden behaald.

Contact opnemen

Wacht met uw renovatie in Eindhoven, kom eerst langs? Vul het contactformulier op onze website in of bel ons. Mailen mag natuurlijk ook.

Contact