Duurzaam
denken

AJ. Loots, Dé wegwijzer in duurzame installaties

In een wereld waarin we steeds bewuster moeten omgaan met onze planeet, volgen ontwikkelingen op het gebied van duurzame producten en technieken elkaar in een rap tempo op. Dat maakt het niet altijd even makkelijk om de juiste keuzes te maken. Wij vinden dat duurzame installaties voor iedereen toegankelijk moeten zijn en leveren hieraan een actieve bijdrage door dé wegwijzer te zijn voor onze klanten. Zo focussen we op een betere en duurzamere wereld, waarin een optimaal leef- en werkcomfort een belangrijke rol speelt.

Als installatiebureau kunnen wij de meeste positieve impact maken bij onze klanten met onze duurzame installaties en technieken. Maar dat is niet het enige wat we doen, onze duurzaamheidsambities gaan verder dan dat. Zo hebben we ons eigen pand (nagenoeg) CO2-neutraal gemaakt, focussen we ons op duurzame ontwikkeling van onze medewerkers en delen we actief onze kennis met studenten, partners en klanten.

In het duurzaamheidsverslag delen we de doelen waaraan we werken en de vooruitgang die we boeken. Daarbij blijven we onszelf steeds opnieuw uitdagen om duurzamer te werk te gaan. Dit houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we dé wegwijzer in duurzame installaties blijven.

Download de Pdf

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties vormen een gezamenlijke agenda voor de wereld om een duurzame toekomst voor iedereen te waarborgen. De werelddoelen vormen een gedeelde to-do-lijst van 17 met elkaar verbonden doelen voor 2030 op ecologisch, sociaal en economisch vlak.

Als AJ. Loots zetten wij de SDGs in om richting te bepalen. Ze helpen ons om focus aan te brengen in ons duurzaamheidsbeleid en om onderwerpen te kiezen die aansluiten bij ons DNA en de intrinsieke motivatie van medewerkers. Hieronder zie je de de SDGs waar wij voor gaan.

Primaire SDGs 6 & 7

Secundaire SDGs 4, 9 & 17