Ieder huis een energielabel

Al sinds 2008 verplicht, maar slechts één op de tien woningeigenaren heeft het: een Energielabel. Dat gaat veranderen.

Al sinds 2008 verplicht, maar slechts één op de tien woningeigenaren heeft het: een Energielabel. Dat gaat veranderen. Begin juli stemde de Tweede Kamer in met een vereenvoudigde methodiek voor het opstellen van een energielabel.

Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari 2015 automatisch een voorlopig energielabel in hun brievenbus, gebaseerd op een aantal reeds bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Zijn er energiebesparende maatregelen doorgevoerd in de woning dan leidt dit mogelijk tot een verbeterd Energielabel. De woningeigenaar doet er dan verstandig aan om deze aanpassingen door te geven via een nog te bouwen website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Definitief Energielabel

Aan de hand van enkele vragen en het aanleveren van bewijsmateriaal als foto’s of facturen van werkzaamheden is het vervolgens mogelijk om het energielabel definitief vast te stellen, zodat aan de wettelijke vereiste bij verkoop of verhuur voldaan wordt. Een onafhankelijke deskundige valideert de gegevens op afstand. Het omzetten van voorlopig naar definitief energielabel zal naar verwachting enkele tientjes kosten. Voor het huidige energielabel betalen huiseigenaren ongeveer 100 à 200 euro.

Slecht Energielabel = hogere energiekosten

Bekendheid met het Energielabel kan bijdragen aan het energiezuiniger maken van de woning en stimuleert energiezuinig gedrag. Op de website www.energielabel.nl/woningen van Milieu Centraal is eenvoudig te berekenen hoe de energiekosten oplopen bij een slecht Energielabel in vergelijking met een groen Energielabel. Koop of huur je een hoekwoning met energielabel E, dan betaal je per maand 100 euro meer aan energiekosten dan dezelfde hoekwoning met energielabel A. Kijk je naar de komende 10 jaar, dan telt die 100 euro per maand, inclusief stijging van de energieprijs, op tot zo’n 16.000 euro.

Energielabelatlas.nl

Meer Met Minder heeft – in aanloop naar de officiële website van RVO – alvast een site gelanceerd (Energielabelatlas.nl) waarop in één oogopslag voor heel Nederland de indicatieve Energielabels te zien zijn. Dit geeft alvast een beeld van de energiezuinigheid van de woningen in Nederland.

Milieu Centraal werkt aan een nieuwe versie van de veel gebruikte adviesmodule ‘VerbeteruwHuis’. Deze zal als adviestool gaan functioneren als vervolgstap op de officiële Rijkssite. Want alleen door praktische tips leidt een label ook tot actie!

Meer informatie

Meer informatie over de veranderingen in het energielabel zijn te vinden op de site van RVO.nl.